Öteki Türkiye

NE NEDİR

6 Eylül 2015 Pazar

Latince terrere’den gelen terör sözcüğünün, korkutmak, dehşete düşürmek, korkutup kaçırmak caydırmak gibi anlamları vardır.