Öteki Türkiye

SİYASET

6 Eylül 2015 Pazar

Bu yazı Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, eksik ve etkisiz kalan evrensel, yerel ve terimsel SOL’ u konu almıştır. Sol algımız ise; toplumsal yaşam ve ekonomik bakış olarak sosyalist değerlere az, çok ya da tam sahip SOL’dur.

6 Eylül 2015 Pazar

Bu çalışma, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne devreden modernleşme hareketlerinin temel dinamiklerini irdeleyerek 1920’li yılların Türk siyasal yaşamında radikal ve ileri inkılâp hareketlerine evrimsel bir gözle bakılmasını isteyen Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası